Завітайте до нас:

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 99
(працюємо з 9:00 до 18:00)
Всі новини

Аналіз Закону №2719

 

Закон №2719 розширив перелік перевірок, на які не поширюється зупинення строків на період дії воєнного стану. Окрім відновлених з 27.05.2022 р. (Законом №2260) камеральних та фактичних перевірок, документальних позапланових перевірок, позапланових перевірок, також відновлюються:

1. документальні позапланові перевірки, що проводяться з підстав, визначених:
 • пп. 78.1.2 у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • пп. 78.1.5 – якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки (п. 86.7 ПКУ) або скаргу на прийняте за її результатами ППР з вимогою про повний або частковий перегляд результатів перевірки;
 • пп. 78.1.12 – перевірки, що проводяться контролюючим органом вищого рівня у порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня;
 • пп. 78.1.14 щодо контролю за невідповідністю умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у порядку, передбаченому пп. 39.5.1.1 ПКУ;
 • пп. 78.1.15 – у разі неподання платником податків або подання з порушенням вимог п. 39.4 ПКУ звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до вимог пп. 39.4 і 39.5 ПКУ;
 • пп. 78.1.16 – перевірка з питань контролю трансфертного ціноутворення, якщо отримано звіт про контрольовані операції (п. 39.4 ПКУ);
 • пп. 78.1.21 – порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, у разі отримання після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки інформації від іноземних державних органів, які стосуються питань проведеної перевірки;
 • пп. 78.1.22 – у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог пп. 14.1.193 ПКУ, без взяття на податковий облік.
2. документальні позапланові перевірки з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, 
які здійснюють господарську діяльність на території України, доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх 
походження з України, та/або документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів).
Також Законом №2719 внесені зміни до п. 52-8 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, яким зупинявся перебіг строків, щодо скарг платників податків, котрі надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, та/або які не розглянуті станом на 18.03.2020 р. Таке зупинення не породжувало будь-яких наслідків, передбачених цієї статтею. Це правило не поширювалося на скарги щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, а тепер також на інші випадки, передбачені цим Кодексом. До інших випадків належать:
 • скарги на податкове повідомлення-рішення (ППР) за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду (раніше – лише скарги на ППР за результатами камеральних перевірок);
 • скарги на ППР, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду (раніще – лише оскарження ППР).
Окрім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ (що було й раніше), також строки не зупиняються для запитів з питань:
 • оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх походження з України; податкового контролю за трансфертним ціноутворенням; податкового контролю за нерезидентами (представництвами нерезидентів);
 • валютного контролю в частині дотримання встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Щодо зупинення перебігу строків за ст. 52 і 53 ПКУ про надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі, то тут без змін. За ними ще діє карантинний мораторій, тож до кінця грудня і далі, якщо карантин подовжать, ІПК податківці матимуть право поки що не надавати.
Також Законом вносяться зміни до п. 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, яким передбачається, що зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, не поширюється на строки здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – госпсуб’єктів, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені ст.ст. 59-60, 87-101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із ст. 116 ПКУ.