Завітайте до нас:

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 99
(працюємо з 9:00 до 18:00)
Всі новини

Списання заборгованості ФОПів з ЄП.

       Вiдповiдно до абзацу першого п.п. 9.1 п.9 пiдроздiлу 8 роздiлу ХХ «Перехiднi положення» ПКУ встановлено, що ФОПи - платники єдиного податку пepшoї та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларацiя платника ЄП - ФОПа, не заповнюється за перiод, в якому ЄП не сплачувався.

       Більш того, фізичнi особи - платники ЄП першої та другої груп, які скористались правом не сплачувати ЄП (з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану), не повиннi будуть сплачувати ЄП, який не сплачувався ними щомісячно починаючи з 20 квітня 2022.

       Фізичнi особи - платники ЄП першої і другої груп, якi не сплачували ЄП пiд час воєнного стану, в податковій декларацiї (у разi виникнення обов'язку подати податкову декларацію платника ЄП) вказують про вiдсутнiсть щомісячних авансових внескiв за вiдповiдний перiод. Подана декларацiя може бути підставою для внесення вiдповiдних змiн до інтегрованої картки платника, яка відображає стан розрахункiв з мiсцевим бюджетом по єдиному податку з фiзичних осiб.

       Одночасно з цим податкова повiдомляє, що 23 грудня 2022 року зменшено нарахування єдиного податку з 01.04.2022 по 31.12.2022 по фiзичних особах - платниках ЄП першої та другої груп, якi на дату нарахування (20.04.2022, 20.05.2022, 20.06.2022, 20.07.2022, 20.08.2022, 20.09.2022, 20.10.2022, 20.11.2022 та 20.12.2022) не сплатили ЄП та мали податковий борг по ньому.