Завітайте до нас:

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 99
(працюємо з 9:00 до 18:00)
Всі новини

Як грати за правилами та не сплачувати штрафи: вносимо відомості про бенефіціарних власників

     28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон № 361-IX). Зазначений закон стосується  більшості юридичних осіб. Зокрема, передбачаються зміни у правилах розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). Більшість юридичних осіб повинні будуть протягом обмеженого строку (3 мясяці) подати до ЄДР оновлені відомості та документи щодо своїх бенефіціарних власників, а потім - періодично підтверджувати/оновлювати ці відомості. Також посилюється і відповідальність за порушення цього обов’язку. Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» це стосується всіх юридичних осіб, крім: політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

     Яку ж  інформацію та документи буде необхідно надати державному реєстратору? Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). Крім надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, також вводиться обов’язок подавати наступні документи: структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників;); витяг, виписка чи ініший документ з торгівельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні ЇЇ місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи-нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи-резидента. Що стосується строків подання до ЄДР оновлених відомостей та документів щодо своїх бенефіціарних власників, то Законом № 361-ІХ передбачено що існуючі юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Такий нормативно-правовий акт повинен бути затверджений Міністерством фінансів України, за погодженням з Міністерством юстиції України. Поки що такий нормативно-правовий акт не затверджений. Щодо оновлення інформації, то ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено вичерпний перелік документів які надаються державному реєстратору для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:
  • заява;
  • структура власності;
  • витяг, виписка чи інший документ з торгівельного, банківського, судового реєстру тощо;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником;
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подається заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документи, вказані вище. Необхідно також знати, що законодавством передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, та встановлено накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Тобто розмір штрафу становитиме від 17 000 до 51 000 грн.